Michael Overgaard (nr. 153)
Formand

Anita Lodberg (Nr. 9)
Kasserer

Mette Dencker (nr. 131)
Sekretær

Iben Hartmann Andersen (nr. 85)
Medlem

Jens Serup (nr. 192)
Medlem